dimecres, 26 de juny de 2019

Relació d'inscrits a la 1a Exposició-Concurs d'escultura al Mercat de l'Abaceria Central,

Relació d'inscrits a la 1ª Exposició - Concurs d'escultura al Mercat de l'Abaceria. Passeig de Sant Joan

Exposició d'obres del 27 al 29 de juny

Berini Suñé, Bernat
Bes Bes, Magda
Cerdà, Marta (Marta Antares)
Chimelis Rodríguez, Francesc
Codina i Clusella, Joel
De Mendoza Soler, Javier
Diogo, Alves
Esteban Peligero, Alba
Grandeppieno, Elisabeth
Hoffmann, Viola
Llorens Cadiar, Llorens
Lukacs, Daiana
Reyes Reyes, Manuela
Sangrà, Toni

diumenge, 12 de maig de 2019

Bases 1ª Exposició-Concurs d'Escultura al Passeig de Sant Joan de Barcelona. 27, 28 i 29 juny 2019- Ampliada la inscripció fins 26 de juny 2019 - 

BASES 

L’exposició - concurs es farà a la sala d’exposicions del Mercat de l’Abaceria Central (Passeig de Sant Joan entre c/ Sant Antoni Mª Claret i c/ Indústria)  els dies 27, 28 i 29 de juny, lliurament de premis 30 juny.  Aquesta activitat està organitzada amb motiu de la Festa Major del Camp d’en Grassot.

1 Poden participar tots els artistes que ho desitgin de 18 anys o més, amb una sola obra.

2 Mides: la mida màxima no pot superar en cap dels seus costats els 100cm; la mida mínima no serà inferior 18 cm en un dels seus eixos. Si el pes de l’obra supera els 25kg, tant la peanya, com el muntatge son responsabilitat de l’artista. Les obres no poden superar els 200kg de pes. 

3 Tècniques que es poden utilitzar: llibertat de temes, tècniques i materials. La cura durant l’exposició de les obres en cristall, fràgils o trencadisses són responsabilitat dels autors. Cal lliurar una memòria tècnica amb: títol de l’obra, tècnica emprada, dimensions i materials i, si l’obra es desmuntable, cal una memòria descriptiva pel seu correcte muntatge. L’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan té una assegurança de risc a tercers, però no cobreix el deteriorament de les obres. Tot i això els organitzadors tindran la màxima cura de les obres els dies del concurs i hi haurà un vigilant en horari de 9h del matí fins les 17h de la tarda.

4 Peanya: Els artistes poden optar a deixar l’obra al terra, portar la seva pròpia peanya o utilitzar la que li oferirà l’organització (bidons metàl·lics de 200 de litres pintats de negre, caixes de fusta, altres ..).

5 Com participar-hi  i dates d’inscripció:
(5.1) Obert a tothom amb 18 anys o més. Es poden presentar obres col·lectives.
(5.2) Inscripcions fins el divendres 25 de juny de 2019. Les dades bàsiques que es demanen estan indicades al final de les bases i s’han de lliurar per e-mail a:  avvaapsj@gmail.com
(5.3) Cal fer un pagament de 5 € el primer dia de concurs en concepte de drets de participació i de compromís d’assistència.  
(5.4) El nombre màxim de participants previst és de 20.  L’organització pot ampliar aquest nombre en funció de la disponibilitat d’elements d’infraestructura per exposar. La inscripció serà acceptada per rigorós ordre de recepció.
(5.5) El dia 26 de juny es publicarà la relació complerta de participants acceptats a: https://concursescultura.blogspot.com/

6 Muntatge, presència i horaris dels dies de la Exposició-Concurs:
(6.1) L'exposició i el concurs es farà a l’espai d’exposicions (1r pis) del Mercat de l’Abaceria Central (entrada Passeig de Sant Joan / Indústria).
(6.2) El muntatge es farà el dimecres 26 de juny de 18h a 20h. Els concursants o una persona per ells delegada hauran de presentar-se el dimecres 26 i participar en el muntatge.
(6.3) Horaris al públic:
Dijous 27                        de 9h. a 14h. i de 17h. a 20h.
Divendres 28     de 9h. a 20h.
Dissabte 29        de 9h. a 15h. i de 17h. a 20h.
Vigilància: Els organitzadors tindran un responsable de la vigilància de la sala els matins fins 17h. La vigilància a les tardes de 17 a 20h. és responsabilitat dels concursants. 
(6.4) Desmuntatge. Les obres poden ser retirades el dissabte 29 al finalitzar l’exposició o bé el dilluns 1 de juliol de 9h a 12h al Mercat de l’Abaceria.  Les obres no retirades podran recuperar-se a la seu de l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan, al Passetge d’Alió, 12 baixos, amb cita prèvia. Hi haurà una penalització de 5€ per dia després del 3 de juliol 2019 en concepte de demora en retirar l’obra. Les obres no retirades el 15 d’agost 2019 quedaran propietat de l’entitat convocant.
(6.5) Durant els dies de l’exposició no es podran vendre obres, ni fixar directament cartells amb preus. Sí es poden fer tractes verbals amb possibles compradors que s’hauran d'executar després de que es coneguin els resultats del concurs i hagi finalitzat l'exposició. És permès fixar un codi QR al costat de cada obra que remeti a un espai web amb les dades de l’obra i el preu.

7. Anirà a càrrec del concursant:
(7.1) El trasllat de les seves obres al lloc d’exposició que se li assigni, així com la retirada després del concurs.
(7.3) Vigilància de les obres exposades durant l’horari de tarda.

8 Jurat i valoració de l'obra presentada a concurs. El jurat, es independent de les entitats convocants.  Són experts que han participat com a jurat a altres concursos internacionals o nacionals. Està format per crítics d’art, professors d’universitat, escultors o galeristes. El jurat tindrà en compte únicament la qualitat i la creativitat per premiar les obres. La composició del jurat serà anunciada abans del 17 de juny al blog: https://concursescultura.blogspot.com/.  El jurat pot declarar “desert” qualsevol categoria de premi o proposar els accèssits que cregui adients.

9  Premis i reconeixements:  es donarà a conèixer el  veredicte del jurat el diumenge 30 de juny a les 19:30 h. Els premis es lliuraran al Passeig de Sant Joan amb c/ Sant Antoni Mª Claret, davant del monument a Anselm Clavé.

Premis
1.   Un primer premi de 500 €  + 1 Capça de cava Maset del LLeó
2.   Un segon premi de 100€ i un obsequi de Barna Art
3.   Un tercer premi de 100€
4.    Premi FACULTAT DE BELLES ARTS (UB): els millors classificats que siguin estudiants actuals o antics de la Facultat de Belles Arts exposaran de manera conjunta i amb els premis de pintura, a la Sala d’Exposicions de facultat del 2  al 13 de desembre 2019. El jurat determinarà el nombre de premiats. La vigilància de la sala d’exposicions “Nous Talents 2019” és responsabilitat compartida, els premiats en aquest apartat que no agafin aquest compromís decauen en els seus drets. La distribució d’hores de vigilància s’establirà conjuntament amb el comissari de l’exposició.
5.    Tots els participants tindran un diploma acreditatiu.  
Dades a lliurar a l’Associació per poder concursar.


Fins al divendres 21 de juny de 2019, cal lliurar les dades demanades a continuació, per e-mail a avvaapsj@gmail.com, o be directament al local de  l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan, Passatge Alió, núm.12, baixos. 08037, Barcelona, entitat co-organitzadora que gestionarà les inscripcions.  


1)     Indicar: Vull participar a la Iª Exposició- Concurs d’Escultura al Passeig de San Joan de Barcelona
2)     Nom i cognoms :
3)     Edat;
4)     Adreça;
5)     Població;
6)     Codi postal;
7)     Telèfon
8)     E-mail.
9)     NIF/Passaport;
10) Assenyala amb una creu “si” o “no”  estudia, o ha estudiat algun curs a la facultat de Belles Arts  de la Universitat de Barcelona    Sí             No       .      

11)Altres centres que han contribuït a la formació artística: ...


Fitxa tècnica de les obres:
1)     títol de l’obra:
2)     mides en cm,
3)     tècnica,
4)     materials
5)     data de realització:  
Si és possible, acompanyar l’obra a presentar amb una foto.

Optatiu. Lliurar un Curriculum Vitae.

Les seves dades personals són tractades sota la responsabilitat de la L’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan. La finalitat és gestionar les comunicacions sobre les activitats i projectes de l’entitat relacionats amb activitats artístiques i noves convocatòries d’aquest concurs. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat. Els destinataris són els coordinadors de projectes de l’entitat, no es preveu cap cessió a tercers, llevat d’obligació legal. En tot moment pot exercir els drets d’informació, d’accés, rectificació, supressió (oblit), oposició, limitació i portabilitat  i la resta de drets legalment reconeguts mitjançant escrit adreçat a la direcció: Passatge d’Alió, 12, baixos, 08037 Barcelona; o al correu electrònic avvaapsj@gmail.com